You will be redirected to the new page in

seconds

Σε ισχύ ο κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος σε έξτρα παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα

22.06.2017

Από 150 μέχρι και 400 ευρώ κατ’ έτος ανέρχεται το ετήσιο τέλος χρήσης για την απονομή Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο, κατ΄ εφαρμογή του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την εν λόγω ΚΥΑ ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης που παράγει έξτρα παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο, καθώς επίσης και ο φορέας απονομής, που είναι ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Όπως προβλέπει το άρθρο 17, «για την απονομή και τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει στο Φορέα Απονομής, κατ΄ έτος και ανά προϊόν, τέλος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, όπως προβλέπεται στο νόμο 4072/2012 με τις τυχόν τροποποιήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα για 1 με 7 καταχωρημένα στο Μητρώο προϊόντα της επιχείρησης το ετήσιο τέλος χρήσης ανέρχεται στα 150 ευρώ, ενώ για 8 με 14 προϊόντα αυξάνεται συν 100 ευρώ, για 15 με 21 προϊόντα προστίθενται άλλα 100 ευρώ, και τελικά για παραπάνω από 22 καταχωρημένα προϊόντα το ετήσιο τέλος χρήσης φτάνει τα 400 ευρώ.

Ειδικότερα, στην απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

Προϊόντα

Τα προϊόντα στα οποία δύναται να απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα είναι τα κάτωθι:
i) «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013, ii) «παρθένο ελαιόλαδο», όπως αυτό αναφέρεται στο Παράρτημα VII, Μέρος VIII του ΚΑΝ. 1308/2013.

Καθορισμός Φορέα Απονομής

1. Φορέας Απονομής του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛΓΟ Δήμητρα).

Απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

1. Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

i) οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα,
ii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) έκθλιψης ελαιοκάρπων (ελαιοτριβεία), να εδρεύουν στην Ελλάδα,

iii) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας μη προσυσκευασμένων προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού (δεξαμενικοί χώροι), να εδρεύουν στην Ελλάδα.

iν) οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα,

ν) να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:
• την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων,
• τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην Επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των άρθρων 8 και 9,
• την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχείρηση.

2. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.

3. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να τηρείται αρχείο (κοινή υπουργική απόφαση 323902/09, άρθρο 7, παρ.1γ) που να αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της Επιχείρησης, στις ποσότητες στους δεξαμενικούς χώρους, στους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και στη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.

4. Κατά τη διακίνηση των εξερχόμενων προϊόντων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, στα συνοδευτικά έγγραφα που εκδίδουν (παραστατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής) να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοιχείων και η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

5. Στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, η περιγραφή των προϊόντων να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται στα έγγραφα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

Τέλη Ελληνικού Σήματος

1. Για την απονομή και τη χρήση του Ελληνικού Σήματος, η Επιχείρηση καταβάλλει στο Φορέα Απονομής, κατ΄ έτος και ανά προϊόν, τέλος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, όπως προβλέπεται στο ν.4072/2012 με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρισμένων προϊόντων της Επιχείρησης το ετήσιο τέλος διαμορφώνεται ως εξής:


Τα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

2. Το τέλος καταβάλλεται πριν την καταχώρηση κάθε προϊόντος της Επιχείρησης στο Μητρώο. Για κάθε επιπλέον έτος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, το τέλος καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους.

3. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου (iii) του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού καταβάλλουν κατ’ έτος, τέλος χορήγησης ειδικής βεβαίωσης (παράγραφος 2, άρθρο 8) που ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που υπογράφουν με το Φορέα Απονομής.
Το τέλος καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

4. Τα τέλη καταβάλλονται στο λογαριασμό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με αναγραφή επί του αποδεικτικού κατάθεσης της επωνυμίας της επιχείρησης και της αιτιολόγησης «Τέλος για το Ελληνικό Σήμα».

5. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης, επιφέρει την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος.

6. Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος, πραγματοποιείται εκκαθάριση των οικονομικών υποχρεώσεων αυτού, με βάση τα δωδεκατημόρια των τελών χρήσης. Τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο βαρύνει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή την Επιχείρηση, αντίστοιχα.

7. Η μη έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης της παραγράφου (iii) του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού επιφέρει την ανάκληση της ειδικής βεβαίωσης

Το Lnews.eu δεν υιοθετεί τις απόψεις των συντακτών του Blog καθώς επίσης τα άρθρα και το περιεχόμενο τους που προέρχονται από άλλα Blogs/websites και αναδημοσιεύονται στον παρόντα Ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.